Epidemiologi Kritisk forskningsvurdering  
Hjem
Litt om meg
Epidemiologi
Hobbyer
Katalog
Kontakt
 
 

Metoder for medisinsk forskning på befolkningshelsen


Epidemiologi er læren om befolkningshelse, og begrenser seg ikke bare til epidemiske sykdommer. I tillegg til å beskrive sykdomsutviklingen i befolkningen, ønsker epidemiologer også å finne mulige sammenhenger mellom eksponering og sykdom. Ved epidemiologisk forskning har man for eksempel funnet årsakssammenheng mellom røyking og lungekreft. Dette er en klar sammenheng der det er lett å påvise sykdomsrisiko ved befolkningsbasert forskning og enkle statistiske metoder. Det eksisterer imidlertid en rekke mer diffuse sammenhenger mellom risikoeksponering og helse, og oftest er det mange samspillende faktorer som avgjør om man til slutt blir syk eller ikke.


Spis gulrøtter mens det er sunt


Epidemiologer bruker ulike metoder i sin forskning. Felles for dem er at de sjelden gir et absolutt fasitsvar på sammenhengen mellom en mulig helserisikofaktor og sykdom. Vi opplever til stadighet at forskere publiserer medisinske artikler med vesentlige metodologiske feil, dette skjer også i internasjonalt anerkjente medisinske tidsskrift. Ofte er det ikke tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for hovedkonklusjonen i artikkelen, noe som stadig demonstreres gjennom publisering av motstridene forskningsresultater. Er det slik at bruk av mobiltelefoner kan gi kreft? Kan kokekaffe gi hjerteinfarkt? Beskytter C-vitaminer mot forkjølelse?


Kritisk vurdering av medisinske forskningsartikler


Det er utarbeidet en rekke metoder for å plukke fra hverandre og vurdere publisert medisinske forskning. Under min etterutdanning i Public Health ved UCLA tok jeg et tremåneders kurs i Critical Review, der vi lærte en metode for å finne styrker og svakheter ved publiserte medisinske artikler.  På bakgrunn av denne kunnskapen har jeg utarbeidet en sjekkliste for slik gjennomgang. Bruk av sjekklisten forutsetter grunnleggende kunnskap i medisinsk statistikk og epidemiologi.


Kurs


Jeg har også utarbeidet et heldagskurs i kritisk vurdering av epidemiologiske artikler, basert på ovennevnte sjekkliste. Kurset er relevant for alle innen helsesektoren som har behov for å kunne fastslå den vitenskapelige holdbarheten i publisert medisinsk materiale. Kurset vil være særlig for leger leger og annet helsepersonell innen de fleste medisinske spesialiteter, men også andre yrkeskategorier innen for eksempel helseadministrasjon, legemiddelindustrien og helserelaterte fagforbund vil kunne ha nytte av slik kunnskap.

Forespørsler angående kurset kan sendes til meg gjennom Kontakt-siden.


© 2012 -  Disse hjemmesidene er laget av Pål G. Nord. For ytterligere informasjon, se Kontakt-siden.